2018 
Bachelorprosjekt i møbel- og romdesign/interiørarkitektur
Hvordan kan jeg gjøre Slinningsbua om til et tilgjengelig og attraktivt besøkssted for                                           befolkningen i Ålesund og omegn? 
Slinningsbua skal være et fristed hvor lokal- befolkningen og andre besøkende kan nyte tilværelsen i flotte omgivelser med god mat og drikke. Jeg vil at bygningen skal være i daglig bruk og at det blir en naturlig møteplass, særlig for de lokale på Hessa. Bygningens identitet som fiskebu skal bevares gjennom inkludering av elementer som hører havet til. Hele bygningen skal bygges på samme konsept med havet som inspirasjon. Båt fra Ålesund sentrum og Langevåg skal være hovedfremkomstmiddelet til bua. Tilkomsten med båt vil gjøre Slinningsbua mer tilgjengelig og vil gi de besøkende en naturopplevelse de sent vil glemme. 
Hva er et kulturminne?
Et kulturminne er spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Kulturminner gir tilhørighet og karakter til miljøet rundt oss. Jeg mener det er viktig å se verdi i kulturminner som Slinningsbua fordi bygningen har vært viktig for utviklingen av fiskenæringen i både Ålesund og i Norge. 
Tekniske tegninger
Eksisterende planløsning
Eksisterende planløsning
Fasade
Fasade
Gulvplan
Gulvplan
Himlings- og belysningsplan
Himlings- og belysningsplan

FLERE PROSJEKTER:

Back to Top